Medlem login

Friskvern er forebyggende og kan benyttes av alle. Herunder yrker som har mye negativt stress og tidspress, PC- og stillesittende arbeid, går og står mye, tunge løft, skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid og uregelmessig kosthold.

 

Friskvernkonsulenten evaluerer behovet og tilbyr behovstilpassede tiltak og tilbud.

 

Vi kan gi en fullstendig kartlegging av det definerte arbeidsmiljøet, og kan i egenskap av vår kompetanse gripe fatt i startfasen av en potensiell sykemelding, og i flere tilfeller unngå denne fullstendig.

 

Statistikk viser at dette konseptet fungerer.

Nå har du en unik sjanse til å være med og snu trenden i egen bedrift!

 

Ta kontakt – Friskvernkonsulentene hjelper deg inn i en god sirkel!